Entreprenadarbeten sedan 1978

CH Maskin AB har sedan starten 1978 utfört entreprenad- och anläggningsarbeten i Västernorrland

Företaget startades av mig, Cronje Hellberg och vi är idag tio anställda. Vi har vårt säte i Sundsvall och arbetar främst i och omkring Sundsvallsområdet.

Vår personal är välutbildad och kunnig och inom företaget finns följande kompetenser: EBR, Arbete på väg, Farligt gods, Heta arbeten och Räddning på väg. Under högsäsong och arbetstoppar kompletteras personalen med inhyrda medarbetare.

Vi är medlemmar i Maskinentreprenörerna (ME).

Vi vänder oss till

Vi vänder oss till både privatpersoner och företag och utför bland annat VA-arbeten, asfaltsarbeten, renhållning och dräneringar.

Många av våra arbeten får vi genom VTG som vi kört för länge.