Länkar till branschorganisationer och samarbetspartners

VTG

Verkar inom transport- och maskinentreprenadsektorn.

Maskinentreprenörerna

ME – organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner). ME företräder sina medlemsföretag och har som uppgift att tillvarata och stödja medlemsföretagens intressen och branschens utveckling.

Ledningskollen

Post- och telestyrelsen driver satsningen Ledningskollen.se. Syftet med webbtjänsten är att minska antalet grävskador på samhällets infrastruktur.

Pichano

Pichano AB är ett fullserviceföretag som förser kunder med service inom bygg, transport och underhåll.