CH Maskin är ett väletablerat anläggningsföretag i Sundsvall

Entreprenad- och markarbeten i över 30 år

Vi har arbetat med entreprenad och markarbeten i över 30 år. Vi åtar oss både små och stora uppdrag inom schakt och anläggning över hela Västernorrland såsom dräneringar, vägrenhållning, husgrunder och snöröjning.

Nöjda referenser

Under åren har vi arbetat för både stora kunder och privatpersoner och fått nöjda referenser. Några av våra större kunder är Rekab Entreprenad AB, Hus & Nyproduktion och PEAB.